Politik om beskyttelse af persondata

Persondata

Ingen personlige oplysninger, der registreres hos Rosas Saloner, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med helt eller delvist salg af virksomheden. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Rosas Saloner og vores logistikpartnere.


I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker, krypteret metode gennem betalingsgateway hos Clearhaus og QuickPay, Rosas Saloner har ikke adgang til betalingskortdata.

Når du besøger Rosas Saloners Luftsalon (hjemmeside) anvender vi cookies (betegnelsen for en fil, der gemmes på din egen PC) til at registrere, hvad vores kunder ser på i butikken, styre købs flow samt at måle trafikken på hjemmesiden. Vi benytter disse oplysninger til at forbedre vores hjemmeside, tilpasse vores vareudbud og øge vores service.

Det er desuden muligt at bede om at få gemt egne adresse oplysninger i en cookie, så disse kan anvendes ved næste besøg i shoppen. Ønsker du på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres via SSL-forbindelse og lagres elektronisk på ukrypteret form og gemmes i henhold til bogføringsloven i mindst 5 år. Købsaftalen/ordren lagres hos Rosas Saloner på en måde, så du senere kan logge dig ind og se status.

Desuden registrerer vi IP-adressen og hardwareplatformen, hvorfra evt. køb foretages.

Man kan desuden valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Rosas Saloner. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes, som man ønsker.

Jvf. persondataregulativet oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi om ønsket sletning i det omfang, dette holder sig inden for regnskabslovgivnings rammer.